Aanvullende informatie vrijgevestigde praktijk

 

Naast de algemene praktijkinformatie vindt u hier de informatie die alleen voor de vrijgevestigde praktijk op de Weipoort geldt.

Openingstijden

De praktijk is geopend op werkdagen van 9.00 - 18.00 uur. Verdere avond- en weekend afspraken zijn in overleg mogelijk. Behandelingen vinden altijd plaats op afspraak.

Vergoeding

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering en het aantal behandelingen dat aan u persoonlijk zal worden vergoed in het huidige kalenderjaar. U wordt verzocht bij de intake/ onderzoek een kopie van uw zorgpasje te overhandigen aan de therapeut. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw zorgpakket tijdig door te geven.

Overleg met de specialist, huisarts en of bedrijfsarts

Tijdens uw behandeltraject wordt er gerapporteerd over de voortgang van de therapie. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze rapportage en/of overleg, dan verzoeken wij u dat tijdens uw eerste bezoek aan uw behandelend therapeut door te geven.

DTO
Op de vrijgevestigde praktijk werken we met DTO ( directe toegankelijkheid ) en bent u welkom zowel met als zonder verwijzing van huisarts of specialist.

Let op! Komt u met de auto, rondom de praktijk is het betaald parkeren ( zone 310)


Behandelruimte 1 In Balans Oefentheraie
In Balans Oefentherapie wachtkamer
Behandelruimte 2 In Balans Oefentherapie  Rotterdam
In Balans Oefentherapie