Aanvullende informatie scholen

 

Naast de algemene praktijkinformatie vindt u hier de informatie die alleen voor de schoollocaties van In Balans Oefentherapie geldt.

Openingstijden

Behandelingen vinden altijd plaats binnen schooltijden ( tussen 8.00 uur en 16.30 uur). Wanneer ouders graag buiten deze tijden om voor hun kind therapie willen, dan kan altijd door de ouders gebruik gemaakt worden van de vrijgevestigde locatie van In Balans Oefentherapie op de Weipoort.

Vergoeding

De therapie wordt bij kinderen van 0-18 jaar uit de basisverzekering vergoed en indien deze aanwezig is uit de aanvullende verzekering. Controleert u voor de zekerheid de polis van uw kind bij de verzekering en het aantal behandelingen dat zal worden vergoed in dit huidige kalenderjaar. U wordt verzocht bij de intake/ onderzoek een kopie van het zorgpasje van uw kind te overhandigen aan de therapeut. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw zorgpakket tijdig door te geven.

Overleg met de specialist, huisarts, schoolarts of de school

Tijdens het behandeltraject wordt er gerapporteerd over de voortgang en vindt er multidisciplinair overleg plaats met zowel de verwijzer als direct betrokkenen binnen de school. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze rapportage en/of overleg, wilt u dit dan tijdens uw eerste bezoek aan ons doorgeven?

Ouderparticipatie

De zorgverzekeraar heeft ouderparticipatie tijdens de therapie als een vereiste gesteld. De therapeut die uw kind behandeld zal dit met u bespreken tijdens het onderzoek.

Verwijzing

Op de schoollocaties werken we niet met DTO, maar altijd alleen met een verwijzing van huisarts of specialist.