Ons team

Wij staan allemaal geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici, herregistreren ons iedere 5 jaar, we doen aan bij-en nascholing om goed op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, we hebben regelmatig overleg met elkaar, doen mee aan intercollegiaal overleg en begeleiden regelmatig stagiaires van de opleiding Oefentherapie Cesar.

Naast het behandelen van volwassenen, behandelen we vooral ook heel veel kinderen.

We zijn allemaal gespecialiseerd in oefentherapie met kinderen. Ieder van ons is kinderoefentherapeut of is hiervoor in opleiding. Voor ons allemaal geldt onze passie voor kinderen! Er is niets mooiers om een kind te mogen begeleiden om gemakkelijker te gaan bewegen, om vaardigheden aan te leren, waardoor het kind met meer zelfvertrouwen en plezier in de wereld staat!

Wij hebben ervaring in het geven van motorische therapie bij kinderen met diverse leer- en ontwikkelings-problemen zoals kinderen met DCD, een autisme spectrum stoornis, aandacht- en concentratieproblemen, dyslexie, (hoog)begaafdheid, sensorische informatieverwerking.

Patty BakxOefentherapeut
Kinderoefentherapeut
SI- therapeut
Praktijkeigenaar
Linda de Jonge

  
                  

Oefentherapeut
Kinderoefentherapeut

Marloes Misker.
Oefentherapeut
Kinderoefentherapeut
SI- therapeut
Kirsten TreurOefentherapeut
Kinderoefentherapeut

Marcella de Wit
Oefentherapeut
Kinderoefentherapeut
Lotte Betlem
Oefentherapeut
KinderoefentherapeutArax SarianOefentherapeut
KinderoefentherapeutMaaike van der VoortOefentherapeut
Kinderoefentherapeut i.o.Ramoenja Dijkstra
Oefentherapeut
Kinderoefentherapeut i.o