Algemene praktijkinformatie

 

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar op nummer 010- 432 24 94 of via het contactformulier . De telefoon wordt tijdens kantooruren aangenomen door onze telefoniste. Zij zal uw boodschap aannemen en zorgen dat u zo snel mogelijk door de desbetreffende therapeut wordt terug gebeld. 

Afspraken verzetten of afzeggen

Mocht u minder dan 24 uur van te voren verzetten of afzeggen, dan kan deze bij u in rekening worden gebracht. Dit tarief is 75% van het behandeltarief.

Kwaliteit

Sinds 2011 zijn we een pluspraktijk. Dit zijn we bij Zilveren Kruis Achmea, Menzis en CZ en alle bij deze zorgverzekeraars verbonden merken. Om dit te behouden worden we ieder jaar gevisiteerd op o.a. bedrijfsvoering, naleving van wet- en regelgeving, veiligheid, innovatie, doelmatigheid en transparantie van behandelen. Als Pluspraktijk doen we er alles aan om onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en doen dan ook mee met het LDO ( Landelijke Database Oefentherapeuten), klantervaringsonderzoeken en regelmatig met patientgerichte (wetenschappelijke) onderzoeken. Als pluspraktijk zijn we aangesloten bij Top Oefentherapie.

Tarieven

Deze tarieven worden gevraagd bij contante betaling als de therapie niet door uw zorgverzekeraar (ZV) vergoed wordt. Als dit wel vergoed wordt kunt u de exacte vergoedingen navragen bij uw ZV

Zitting Oefentherapie

€ 30,00

Zitting Kinderoefentherapie

€ 41,00

Screening Oefentherapie

€ 14,00

Intake en onderzoek na screening

€ 29,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 29,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

€ 47,50

Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapportage

€ 27,50

Instructie/overleg ouders van de patiënt

€ 29,00

Behandeling ten huize van de patiënt

€ 39,50

Duur van de behandeling

Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten.

Privacy

Wij vinden de bescherming van de privacygegevens van de clienten belangrijk. U kunt hierover alles vinden in onze privacyverklaring .

Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen

De praktijk is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

Klachtenbehandeling

De praktijk beschikt over een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen. Deze regeling kunt u hier vinden.

Klantervaringsonderzoek (KEO)

Graag willen wij inzicht krijgen in uw ervaringen met onze praktijk. Tijdens of aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een email met een enquête waarin u de mogelijkheid krijgt om onze praktijk te beoordelen. Het invullen gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden. Mocht u hierover geen mail willen ontvangen dan kunt u dit aangeven bij uw eerste bezoek.

 In Balans Oefentherapie - Weipoort 27 -29 Rotterdm
In Balans Oefentherapie

Weipoort 27 - 29

3075EW Rotterdam

tel: 010 - 432 24 94