Algemene praktijkinformatie


Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar op nummer 010- 432 24 94 of via het contactformulier. De telefoon wordt tijdens kantooruren aangenomen door onze telefoniste. Zij zal uw boodschap opnemen en zorgen dat u zo snel mogelijk door de desbetreffende therapeut wordt terug gebeld. Buiten kantooruren kunt u het antwoordapparaat inspreken en wordt uw bericht altijd beantwoord.

Afspraken verzetten of afzeggen

Afspraken moeten 24 uur van te voren zijn afgezegd, anders worden ze in rekening gebracht. De praktijk is altijd bereikbaar via het antwoordapparaat of de email. Als u niet afzegt, of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, dan mag de oefentherapeut het verzuimtarief in rekening brengen. Het verzuimtarief is 75% van het behandeltarief en moet door u zelf betaald worden. Het verzuimtarief is bedoeld als tegemoetkoming voor de gereserveerde tijd.

Kwaliteit

Sinds 2011 zijn we een pluspraktijk. Dit zijn we bij Zilveren Kruis Achmea, Menzis en CZ en alle bij deze zorgverzekeraars verbonden merken. Om dit te behouden worden we iedere 2 jaar geauditeerd op o.a. bedrijfsvoering, naleving van wet- en regelgeving, veiligheid, innovatie, doelmatigheid en transparantie van behandelen. Als Plus praktijk zijn we aangesloten bij Top Oefentherapie.

Tarieven

Deze tarieven worden gevraagd bij contante betaling als de therapie niet door uw zorgverzekeraar (ZV) vergoed wordt. Als dit wel vergoed wordt kunt u de exacte vergoedingen navragen bij uw ZV

Zitting Oefentherapie

€ 30,00

Zitting Kinderoefentherapie

€ 41,00

Screening Oefentherapie

€ 14,00

Intake en onderzoek na screening

€ 29,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 29,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

€ 47,50

Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapportage

€ 27,50

Instructie/overleg ouders van de patiënt

€ 29,00

Behandeling ten huize van de patiënt

€ 39,50

Duur van de behandeling

Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten.

BSN

Wij zijn verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs.

Privacy

Wij vinden de bescherming van de privacy gegevens van de cliënten belangrijk. De persoonsgegevens worden in een beveiligd computerbestand opgeslagen. Dit computerbestand is niet toegankelijk voor derden. Ook zijn alle oefentherapeuten van In Balans Oefentherapie verplicht tot geheimhouding van de patiëntgegevens.

Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst

De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels. Volgens de WGBO is de praktijk verplicht om een dossier over u bij te houden met gegevens over onderzoeken, medicijnen, opnames in ziekenhuis, operaties en uw gezondheid in het algemeen. U hebt recht op inzage van het zorgdossier. Een kopie kan ten alle tijden worden opgevraagd bij de desbetreffende kinderoefentherapeut.

Van de patiënt wordt tevens verwacht zoveel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en adviezen op te volgen.

Hygiëne

In Balans Oefentherapie zorgt voor een goede hygiëne. Mocht er toch iets niet in orde zijn wilt u dit dan doorgeven aan uw behandelend therapeut?

Verantwoordelijkheid voor uw eigendommen

De praktijk is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

Klachtenbehandeling

De praktijk beschikt over een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen. Deze regeling kunt u hier vinden.

Klantervaringsonderzoek (KEO)

Graag willen wij inzicht krijgen in uw ervaringen met onze praktijk. Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een email met een enquête waarin u de mogelijkheid krijgt om onze praktijk te beoordelen. Het invullen gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden.