Oefentherapie Kinderen

Kinderen ontwikkelen zich motorisch op hun eigen manier, in hun eigen tempo. Meestal gaat dat goed; de meeste kinderen houden van bewegen en leren allerlei vaardigheden zoals kruipen, lopen, klimmen, zwemmen, fietsen en schrijven zonder heel veel inspanning. Soms gaat dit niet vanzelf en vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze hun best ook doen!

Wij helpen deze kinderen met hun motorische problemen waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt.

Bewegen is behalve leuk en gezond ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Vandaar dat het belangrijk is dat de kinderen geholpen worden waarbij het bewegen niet gemakkelijk gaat.

Bij motorische problemen kan gedacht worden aan veel vallen, niet meekomen met de gym-of zwemles, onhandigheid, angst om te bewegen, moeite hebben met ( leesbaar) schrijven, etc.
Ook kunnen kinderen met houdingsproblemen of problemen met de sensorische informatieverwerking bij ons terecht.

Onderzoek en behandeling:

Een motorische hulpvraag komt meestal van ouders, een leerkracht of het kind zelf. We bespreken de hulpvraag met ouders en kind, onderzoeken en observeren de motoriek van het kind en bekijken wat de oorzaken van de motorische problemen zijn.

De onderdelen die bekeken worden zijn:   

Evenwicht Grofmotorische vaardigheid

Ooghandcoördinatie

Handvaardigheid

Schrijfmotoriek

Ruimtelijke oriëntatie /lichaamsschema

Houding

Hiervan wordt een verslag gemaakt, met de resultaten, behandeldoel en –plan, waarbij er altijd uitgegaan wordt van de individuele mogelijkheden van het kind. Bij het plan wordt ook rekening gehouden met eventuele gedragsproblematiek. Daarna start de therapie en gaat de therapeut samen met het kind aan de slag, waarbij spelenderwijs motorische vaardigheden worden eigen gemaakt. Hierbij wordt er met de aanpak aangesloten op de belevingswereld en interesse van het kind. Tijdens de behandeling worden zowel de voorwaarden voor als de vaardigheden binnen de motoriek aangepakt.

Uiteraard wordt er tijdens de periode van behandelen afgestemd met ouders en/of leerkracht over de vorderingen van de behandeling en over eventuele adviezen voor thuis of in de klas.Oefentherapie kinderen bij In Balans Oefentherapie Rotterdam

Oefentherapie kinderen bij In Balans Oefentherapie Rotterdam

Kinderoefentherapie bij In Balans Oefentherapie